Truger 2022 >

Truger er ein flott måte å gå tur i vinterlandskapet på.

Friluftsrådet har moderne lette truger som er enkle å tilpasse til skoen og som sit godt på foten når du går.

Friluftsrådet har eit utval truger til gratis utlån til frivillige lag og foreiningar, skular, barnehagar og SFO.

Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

Friluftsrådet har både eigne barnetruger og tre ulike truger for ungdom/vaksne

Total har friluftsrådet:

  • 10 par barnetruger
  • 11 par vaksentruger

I perioder er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss.  NB! Stadfesting er eit skikkeleg svar på e-post frå oss om at utlånet er i orden.

Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på e-post så raskt vi klarer!

Kalenderen under viser kva tid utstyr er reservert og/eller i bruk. Vi held kalenderen så oppdatert som råd.

Men vi gjer merksam på at dette er ein frittståande kalender som vi må oppdatere manuelt. Det kan difor vere mogleg at utstyret ikkje er ledig når du ynskjer det. Gjer difor vel og vent på stadfesting frå oss (ikkje den automatiske du får frå skjemaet) om at utstyret er ledig for deg!

Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Stadfesting på utfylt skjema blir sendt til denne e-post adressa når du klikker send inn. Dersom du ikkje mottar stadfesting så har du anten skrive feil e-post adresse, eller at stadfestinga ligg i søppelpost/spam filter i din eigen e-post server
Mobiltelefon/tlf:* 
Kryss av for målgruppe:* 

Kommune:* 
I kva medlemskommune og geografisk område skal du bruke utstyret?

Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Talet på dagar i bruk:* 
Deltakartal under 18.år:* 
Deltakartal over 18.år:* 
Barnetruger: 
Friluftsrådet har 10 par barnetruger til utlån


Atlas 825 vaksne: Atlas 925 vaksne: 
Atlas 830 vaksne: 
Desse trugene er ekstra lange og har dermed betre flyt i laus snø

Melding til friluftsrådet: 
Her kan du skrive spørsmål til friluftsrådet, eller gi utfyllande informasjon
Tegn igjen