Forside_turkort2019.jpg

Turkortheftet 2019 med 50 turtips i 13 kommunar på Sunnmøre og Vestnes

Turkort 2020

Turkorta til friluftsrådet er oppdatert med fleire turar og ny formgiving som er meir tilpassa utskrift med vanleg skrivar.
Turkort er ein serie gode nærturtips i medlemskommunane til friluftsrådet!

50 turtips i 13 kommuner

Turkortheftet trykt i 2019

Turkortheftet er ei samling enkle og flotte turar i medlemskommunane til friluftsrådet. I 2019 inneheld turkortheftet 50 turar i 13 medlemskommunar.

Turkortturane er enkle nærturar for dei aller fleste. Nokre er tilnærma universelt utforma, mange er trillevennlege med barnevogn eller sykkel, og dei fleste turane høver for barnefamiliar. Målet til friluftsrådet er at turkortturane skal gi informasjon om dei nære naturperlene. 

I turkortheftet finn du også eigne kapittel med god og nyttig informasjon om allemannsretten, førstehjelp på tur og bål og brannfare ved bruk av turkjøkken/stormkjøkken. 

Turkortheftet erstattar turkortpermen friluftsrådet gav ut i 2015.

Vi gjer merksam på at turkortheftet ikkje eit endeleg produkt men vert bearbeida over tid. Fleire turar vil bli lagt til i nye utgåver og kommunsamanslåing i 2020 vil og føre til endringar i oppsettet. Turkortheftet blir difor trykt i mindre volum fordi turomfanget vil auke over tid. 

Heftet kan kjøpast i nettbutikken til friluftsrådet

Alle turane kan du laste ned på denne sida eller via Google maps og skrive ut på eigen skrivar!

A

Kommunevis oversikt over turkort med lenke til nedlasting

Kommune

Stad

Produ-sert år 

Lenke til utskriftsvennleg pdf

Fjord

Norddal: Bedringens veg og Strandpromenaden 

 2014

Bedringens veg og Strandpromenaden 

Fjord

Norddal: Eidsvatnet og Folkestien

 2015

Eidsvatnet og Folkestien

Fjord

Norddal: Gudbrandsjuvet - Rem 

 2016

Gudbrandsjuvet - Rem 

Fjord

Norddal: Kroken (Gamlevegen)

 2017

Kroken (Gamlevegen)

Fjord

Stordal: Elvaforbygginga

 2014

Elvaforbygginga

Fjord

Stordal: Øvre Stordal - Langsætrane og Øyna

2015

Øvre Stordal

Fjord

Stordal: Dyrkorn

 2016

Dyrkorn

Fjord

Stordal: Kokarsteinen

 2017

Kokarsteinen

Giske

Giske: "Utom fjellet" og Skjonghellaren

 2014

"Utom fjellet" og Skjonghellaren 

Giske

Giske: Budafjellet og Molnesfjøra

 2015

Budafjellet og Molnesfjøra

Giske

Giske: Godøya og Fjellfotvegen 

 2016

Godøya og Fjellfotvegen

Giske

Giske: Giske rundt

 2017

Giske rundt

Stranda

Stranda: Ansok

 2017 

Ansok 

Stranda

Stranda: Barlia

 2018

Barlia

Stranda

Stranda: Flofjellsvegen

 2018

Flofjellsvegen

Sula

Sula: Mausavatnet

 2014

Mausavatnet

Sula

Sula: Vassetvatnet

 2015

Vassetvatnet

Sula

Sula: Sandvika - Kalvestad

 2016

Sandvika - Kalvestad

Sula

Sula: Nøringset

 2017

Nøringset

Sykkylven

Sykkylven

Sykkylven

Sykkylven

Ulstein

Ulstein: Bugardsmyrane

 2018 

Bugardsmyrane

Ulstein

Ulstein: Turvegar i Ulstein

 2018

Turvegar i Ulstein

Ulstein

Ulstein: Fløstranda

 2018

Fløstranda

Vanylven

Vanylven

Vanylven

Vanylven

Vestnes

Vestnes: Kråkvika og Kråkneset friluftsområde

2014

Kråkvika

Vestnes

Vestnes: Trollrunden i Fiksdal

 2015

Trollrunden i Fiksdal

Vestnes

Vestnes: Gjermundnes

 2016

Gjermundnes

Vestnes

Vestnes: Åsnakken

 2017

Åsnakken

Volda

Volda: Elvadalen

 2018

Elvadalen

Volda

Volda: Rotevatnet rundt

 2018

Rotevatnet rundt

Volda

Volda: Heltnelihuken

 2018

Heltnelihuken

Volda

Volda: Folkestadvatnet rundt

 2018

Folkestadvatnet rundt

Ørsta

Ørsta: Elvaråsa i Barstadvik

 2018

Elvaråsa i Barstadvik 

Ørsta

Ørsta: Hovdeåsane

 2018

Hovdeåsane

Ørsta

Ørsta: Rjånes

 2018

Rjånes

Ørsta

Ørsta: Vatnebergvegen

 2018 

Vatnebergvegen

Ålesund

Haram: Synnalandsvatnet

 2014

Synnalandsvatnet

Ålesund

Haram: Slyngstad- og Fannevatnet

 2015

Slyngstad- og Fannevatnet

Ålesund

Haram: Remmevegen - Hildre

 2016

Remmevegen - Hildre

Ålesund

Haram: Eventyrskogen og Sethsdemma

 2017

Eventyrskogen og Sethsdemma

Ålesund

Skodje: Lysløypa og Murvika

 2014

Lysløypa og Murvika

Ålesund

Skodje: Nihusen (fjelltur og lengre enn dei andre turane) Blå gradering 

 2015

Nihusen

Ålesund

Skodje: Skodjebruene

 2016

Skodjebruene

Ålesund

Skodje: Apalviksætra

 2017

Apalviksætra

Ålesund

Spjelkavik: Lillevatnet rundt og Sandingane

2013

Lillevatnet rundt og Sandingane

Ålesund

Ålesund: Tursti frå Bogneset

 2014

Tursti frå Bogneset

Ålesund

Ålesund: Tueneset

 2015

Tueneset

Ålesund

Blindheim: Stafsethneset

 2016

Stafsethneset

Ålesund

Lerstad: Lerstadvatnet og Hatlaåsen

 2017

 Lerstadvatnet og Hatlaåsen

Ålesund

Sjøholt: Elvastien og Skråvika

 2014

Elvastien og Skråvika

Ålesund

Ørskog: Haugsætra

 2015

Haugsætra

Ålesund

Ørskog: Jarskar

 2016

Jarskar

Ålesund

Ørskog: Hestvika og Skråvika

 2017

Hestvika og Skråvika