Forside_turkort2019.jpg

Turkortheftet 2019 med 50 turtips i 13 kommunar på Sunnmøre og Vestnes

Turkort 2020

Turkorta til friluftsrådet er oppdatert med fleire turar og ny formgiving som er meir tilpassa utskrift med vanleg skrivar.
Turkort er ein serie gode nærturtips i medlemskommunane til friluftsrådet!

50 turtips i 13 kommuner

Turkortheftet trykt i 2019

Turkortheftet er ei samling enkle og flotte turar i medlemskommunane til friluftsrådet. I 2019 inneheld turkortheftet 50 turar i 13 medlemskommunar.

Turkortturane er enkle nærturar for dei aller fleste. Nokre er tilnærma universelt utforma, mange er trillevennlege med barnevogn eller sykkel, og dei fleste turane høver for barnefamiliar. Målet til friluftsrådet er at turkortturane skal gi informasjon om dei nære naturperlene. 

I turkortheftet finn du også eigne kapittel med god og nyttig informasjon om allemannsretten, førstehjelp på tur og bål og brannfare ved bruk av turkjøkken/stormkjøkken. 

Turkortheftet erstattar turkortpermen friluftsrådet gav ut i 2015.

Vi gjer merksam på at turkortheftet ikkje eit endeleg produkt men vert bearbeida over tid. Fleire turar vil bli lagt til i nye utgåver og kommunsamanslåing i 2020 vil og føre til endringar i oppsettet. Turkortheftet blir difor trykt i mindre volum fordi turomfanget vil auke over tid. 

Heftet kan kjøpast i nettbutikken til friluftsrådet

Alle turane kan du laste ned på denne sida eller via Google maps og skrive ut på eigen skrivar!

A

Kommunevis oversikt over turkort med lenke til nedlasting

 Kommune   Stad  produsert år  Lenke til utskriftsvennleg pdf
  Giske 
 "Utom fjellet" og Skjonghellaren

 2014  "Utom fjellet" og Skjonghellaren 

 Budafjellet og Molnesfjøra

 2015   Budafjellet og Molnesfjøra
 
 Godøya og Fjellfotvegen 

 2016   Godøya og Fjellfotvegen

Giske rundt

 2017   Giske rundt
  Haram 
 Synnalandsvatnet

 2014   Synnalandsvatnet
 
 Slyngstad- og Fannevatnet

 2015   Slyngstad- og Fannevatnet

 Remmevegen - Hildre

 2016   Remmevegen - Hildre

  Eventyrskogen og Sethsdemma

 2017   Eventyrskogen og Sethsdemma
  Norddal 
 Bedringens veg og Strandpromenaden 

 2014   Bedringens veg og Strandpromenaden 

 Eidsvatnet og Folkestien

 2015   Eidsvatnet og Folkestien

 Gudbrandsjuvet - Rem 

 2016   Gudbrandsjuvet - Rem 

 Kroken (Gamlevegen)

 2017   Kroken (Gamlevegen)
  Skodje 
 Lysløypa og Murvika

 2014   Lysløypa og Murvika

 Nihusen (fjelltur og lengre enn dei andre turane) Blå gradering 

 2015   Nihusen

 Skodjebruene

 2016   Skodjebruene

  Apalviksætra

 2017   Apalviksætra
  Stordal 
 Elvaforbygginga

 2014   Elvaforbygginga

 Øvre Stordal - Langsætrane og Øyna

 2015   Øvre Stordal

 Dyrkorn

 2016   Dyrkorn

 Kokarsteinen

 2017   Kokarsteinen
 Stranda
 Ansok

 2017    Ansok (gamal formgiving)
 
 Barlia

 2018   Barlia

 Flofjellsvegen

 2018   Flofjellsvegen
  Sula 
 Mausavatnet

 2014   Mausavatnet

 Vassetvatnet

 2015   Vassetvatnet

 Sandvika - Kalvestad

 2016   Sandvika - Kalvestad

 Nøringset

 2017   Nøringset
 Ulstein
 Bugardsmyrane

 2018    Bugardsmyrane

 Turvegar i Ulstein

 2018   Turvegar i Ulstein
 
 Fløstranda

 2018   Fløstranda
  Vestnes 
 Kråkvika og Kråkneset friluftsområde

 2014   Kråkvika

 Trollrunden i Fiksdal

 2015   Trollrunden i Fiksdal

 Gjermundnes

 2016   Gjermundnes

 Åsnakken

 2017   Åsnakken
 Volda
 Elvadalen

 2018   Elvadalen
 
 Rotevatnet rundt

 2018   Rotevatnet rundt
 
 Heltnelihuken

 2018   Heltnelihuken
 
 Folkestadvatnet rundt

 2018   Folkestadvatnet rundt
  Ørskog 
 Elvastien og Skråvika

 2014   Elvastien og Skråvika

 Haugsætra

 2015   Haugsætra

 Jarskar

 2016   Jarskar

 Hestvika og Skråvika

 2017   Hestvika og Skråvika
 Ørsta
Elvaråsa i Barstadvik

 2018  Elvaråsa i Barstadvik 
 
Hovdeåsane

 2018   Hovdeåsane

 Rjånes

 2018   Rjånes
 
Vatnebergvegen

 2018    Vatnebergvegen
 Ålesund  
 Lillevatnet rundt og Sandingane

 2013   Lillevatnet rundt og Sandingane

 Tursti frå Bogneset

 2014   Tursti frå Bogneset

 Tueneset

 2015   Tueneset

 Stafsethneset

 2016   Stafsethneset
 
 Lerstadvatnet og Hatlaåsen

 2017  Lerstadvatnet og Hatlaåsen