presenningskast.jpg

Kom ut!

Barn og ungdom

Friluftsliv for barn og ungdom er eit viktig satsingsområde for Sunnmøre friluftsråd. Friluftsrådet  jobbar for at barn og ungdom skal få prøve eit mangfaldig friluftsliv i regionen vår som ein start på livslang glede over å vere i aktivitet i naturen! 

aktivitetar 2020

Hengekøyeovernatting
Det blir fleire hengekøyeovernattingar for barn og ungdom hausten 2020!
For informasjon og påmelding til Skodje, Sykkylven og Ørsta - klikk her!
For informasjon og påmelding til Vanylven - klikk her!

Friluftsskular
Sommaren 2020 vart det arrangert friluftsskular i Volda, Sula, Stafsethneset (Ålesund) og Skodje (Ålesund). Her kan du lese meir om friluftsskulane

Padlefestival UNG i Ulstein
Desverre fekk vi ikkje midlar til å gjennomføre dette i 2020. Men vi vil søke om midlar til dette arrangementet igjen i 2021.

Sommaren 2019 arrangert Friluftsrådet i samarbeid med Ung Arena Ulstein, Bell ungdomsklubb og Herøy kajakklubb  arrangerer padlefestival UNG ved badeplassen i Eiksund. 

Grunnkurs UNG
Sommaren 2020 arrangerte friluftsrådet i samarbeid med Herøy kajakklubb grunnkurs UNG med våttkort frå Padleforbundet.
Kurset vart fullt på rekordtid, og vi måtte sette opp eit ekstra kurs på grunn av denne store interessa!

Begge kursa var fulle- og friluftsrådet vil jobbe med å søke om midlar til meir kajakkopplæring og møtestadar med kajakk for ungdom også i 2021!

Haustferietilbod - Kom Ut!
Hausten 2020 blir det  desverre ikkje opne aktivitetsdagar for barn og unge i friluftsområde, slik som vi har gjort dei siste åra.
Årsaka er smitteførebygging i forholdt til koronapandemien.
I år blir Kom UT! prosjektet i staden eit tilbod til inviterte SFO'ar for å kunne oppretthalde smittevernråd og stimulere til meir aktivitet ute.