presenningskast.jpg

Kom ut!

Barn og ungdom

Friluftsliv for barn og ungdom er eit viktig satsingsområde for Sunnmøre friluftsråd. Friluftsrådet  jobbar for at barn og ungdom skal få prøve eit mangfaldig friluftsliv i regionen vår som ein start på livslang glede over å vere i aktivitet i naturen! 

aktivitetar 2022


Friluftsskular
Sommaren 2022 vart det arrangert friluftsskular i Volda, Sula, Stafsethneset (Ålesund) og Skodje (Ålesund). Her kan du lese meir om friluftsskulane

Padlefestival UNG 2022
Sommaren 2022 vert det arrangert introduksjonskurs i fleire medlemskommunar!

Haustferietilbod - Kom Ut!
Hausten 2022 blir det  opne aktivitetsdagar for barn og unge i nokre friluftsområde.