Flyte-/redningsvestar 2019 >

Friluftsrådet har flyte- og redningsvestar til utlån også utanom kajakkhengarane. 

Skal du ha med ei gruppe på båt-tur, kano , kajakk eller fiske frå brygge eller svaberg?

Friluftsrådet har eit utval flyte- og redningsvestar til gratis utlån til frivillige lag og foreiningar, skular, barnehagar og SFO. Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

 Barne- og ungdomskajakkhengarane er komplette med vestar - så du treng ikkje bestille vestar på denne sida om du har reservert ein av desse hengarane!

Flytevest: Ein flytevest er eigna for aktivitet og gir oppdrift om du ramlar i vatnet. Men flytevesten gir ikkje hjelp til å halde hovudet over vatn og krev difor større omsyn enn ein redningsvest.

Redningsvest: Ein redningsvest har flytemiddel primært på brøstet og rundt hovudet/nakken. Ein redningsvest skal difor fungere slik at den hjelper til å med å halde ein flytande på rygg og halde hovudet over vatn.

Tryggleik:
Flyte- eller redningsvest hjelp til med å halde ein person flytande. På grunn av at nokre personar kan få "kuldesjokk" ved fall i kaldt vatn, er det spesielt viktig med flytehjelp i form av flyte- eller redningsvest. Men flyte- eller redningsvest er berre halve tryggleiken. Vaksne leiarar/pedagogisk personale må og ha ein plan for korleis ein skal få ein person opp og ut av vatnet etter eit eventuelt fall. Då gjeld prinsippet om forlenga arm. Har du noko du kan strekke ut til personen, eller eventuelt kaste ut? Dette kan vere ei livbøye eller ei kasteline. Du bør og vite kvar naudstigane er  om du er på ei kai, eller ha ein plan for kvar ein kan klatre opp om ein er ein stad der det er svaberg rett i sjøen. Frilfutsrådet tilrår at du alltid har med ei kasteline ved opplegg med grupper ved sjø, elv og vatn.

I perioder er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss.

NB! Stadfesting er eit skikkelig svar på epost frå oss om at utlånet er i orden.  Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på epost så raskt vi klarer!


Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Mobiltelefon/tlf:* 
Kryss av for målgruppe:* 
Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?

Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Talet på dagar i bruk:* 
Deltakartal under 18.år:* 
Deltakartal over 18.år:* 
Flyte- og redningsvestar for vaksne
Oppblåsbare redningsvestar med gass: 
Friluftsrådet har 9 stk oppblåsbare redningsvestar med gass. Desse redningsvestane er store for vaksne

Flytevestar Regatta 90 : 
Friluftsrådet har 5 stk pluss 90 kg Regatta flytevestar for vaksne.

Flytevestar Regatta 70-90: 
Regatta flytevestar i storleiken 70-90 kg

Flytevestar for barn og ungdom
Flytevestar Regatta 50-70: 
Friluftsrådet har 19 stk Regatta flytevestar i storleiken 50-70kg. Gjer vel og skriv berre eit tal på kor mange du vil låne!
 tal vestar
Flytevestar Regatta 30-50: 
Friluftsrådet har 14 Regatta flytevestar i storleiken 30-50kg. Gjer vel og skriv berre eit tal på vestar du vil låne!
 tal vestar
Redningsvestar for barn
Gule Elias redningsvestar 15-30kg: 


Oransje Regatta redningsvestar 15-30kg: 
Gule Elias redningsvestar 5-15kg: 
Friluftsrådet har 2 stk gule Elias redningsvestar i storleiken 5-15kg. Desse vestane er for små barn. Gjer vel og skriv berre eit tal på vestar du vil låne!
 tal vestar
Anna informasjon til friluftsrådet?
Kajakk?* 
Skal desse vestane nyttast saman med kajakkane til friluftsrådet? Du treng berre å bestille vestar saman med lavterskel kajakk-hengar. Barne- og ungdomshengaren vert levert komplett med vestar, sjå bestillingsskjemaet for kajakkhengarane for oversikt over kva vestar som følgjer med. Du kan sjølvsagt bestille fleire vestar enn det som ligg i desse hengarane på dette skjemaet. For å unngå mistyding har vi difor laga ei avkryssing under der du merkar av om du låner vestar til kajakkane eller ikkje.Tryggleik:* 
Friluftsrådet tilrår at vaksne leiarar/pedagogisk personale, i tillegg til å bruke vestane, har ein plan for korleis ein kan hjelpe ein person eller eit barn opp av vatnet. Vi kjenner til prinsippet om forlenga arm, og at friluftsrådet tilrår at du alltid har med og har for handa ei kasteline ved opplegg ved sjø, elv og vatn.

Melding til friluftsrådet: 
Her kan du skrive spørsmål til friluftsrådet, eller gi utfyllande informasjon
Tegn igjen