Truger 2019 >

Truger er ein flott måte å gå tur i vinterlandskapet på.

Friluftsrådet har moderne lette truger som er enkle å tilpasse til skoen og som sit godt på foten når du går.

Friluftsrådet har eit utval truger til gratis utlån til frivillige lag og foreiningar, skular, barnehagar og SFO.

Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

Friluftsrådet har både eigne barnetruger og tre ulike truger for ungdom/vaksne

I perioder er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.


Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss.  NB! Stadfesting er eit skikkeleg svar på e-post frå oss om at utlånet er i orden.

Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på e-post så raskt vi klarer!


Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Mobiltelefon/tlf:* 
Kryss av for målgruppe:* 

Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?

Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Talet på dagar i bruk:* 
Deltakartal under 18.år:* 
Deltakartal over 18.år:* 
Barnetruger: 
Friluftsrådet har 10 par barnetruger til utlån


Atlas 825 vaksne: Atlas 925 vaksne: 
Atlas 830 vaksne: 
Desse trugene er ekstra lange og har dermed betre flyt i laus snø

Melding til friluftsrådet: 
Her kan du skrive spørsmål til friluftsrådet, eller gi utfyllande informasjon
Tegn igjen