Snoeforming.JPG

Snøslott med sklie. Foto: Vesterålen Friluftsråd

Snøforming 2019 >

Ingenting er kjekkare enn å forme og leike i snø! 

Gratis utlån til frivillige lag og foreiningar, skular, barnehagar og SFO.

Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

Vi tilrår rettleiarane frå Salten Friluftsråd med utfyllande informasjon om korleis du kan nytte setta med snøforming.

Settet er ei kasse med vannfaste finerplater med hurtigkoplingar.  Settet er relativt greitt å flytte rundt på - men på grunn av eigenvekta er det lurt å planlegge at ein er to vaksne på transporten til og frå der det skal nyttast.

Slik at du kan lage former som du kan fylle med snø. Etter at du har pakka snøen tek du vekk forma og har ein klosse som kan inngå som ein del av eit byggverk - eller som du straks kan forme til fantastiske snøskulpturar etter din eigen fantasi og skaparglede!

Her kan du laste ned "La det snø"

I perioder er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss.

NB! Stadfesting er eit skikkelig svar på epost frå oss om at utlånet er i orden.

Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på epost så raskt vi klarer!


Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Mobiltelefon/tlf:* 
Målgruppe:* 
Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?


Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Talet på dagar i bruk:* 
Deltakartal under 18.år:* 
Deltakartal over 18.år:* 
Snøformingssett:* 
Spader:* 
Her kan du sette fleire kryss for å låne fleire spader

Fritekstfelt - beskjed til Friluftsrådet: 
Er det noko du lurer på eller skjemaet ikkje passar til dine ynskjer så kan du skrive ein beskjed her
Tegn igjen