Lavvolån 2019 >

Skjema for lån av lavvo

Friluftsrådet låner ut gratis lavvoar til lag og organisasjonar, skular, barnehagar og SFO.

Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

I periodar er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss. NB! Stadfesting er eit skikkelig svar på epost frå oss om at utlånet er i orden.

Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på epost så raskt vi klarer!

Enstangslavvoar:

- Helsport  Varanger, 8-10 pers.        1 stk

- Helsport  Porsanger, 4-6 pers.        1 stk

- Bergans 6042 Lavvo, 10-12 pers.   2 stk

- Bergans svart bagg    8  pers           1 stk

Ovnslavvoar:

- Venor ovnslavvo      8            2 stk. 

Desse står godt også utan pluggar. Og det er ingen stang i midten - men langs duken. Men både duk og stenger er tunge 10-15 kg. Total vekt dukt+stang = 20-30kg


NB! SIDA ER UNDER REVISJON - VI HAR FLEIRE OG KANSKJE ANNA LAVVO SOM FAKTISK BLIR LÅNT UT ENN DET SOM STÅR I SKJEMAET


Ditt namn:* 
Organisasjon/skule/bhg:* 
Di epostadresse:* 
Mobiltelefon/tlf:* 
Målgruppe:* Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?


Frå dato:*  Velg dato
Til dato:* 
Hugs at du må rekne minimum 2 dagar ekstra til tørking av lavvo!
Velg dato
Talet på deltakar under 18år:* 
Det er viktig for Friluftsrådet å få registert bruken av utstyret!
Talet på deltakarar over 18år:* 
Type lavvo:* 
Her kan du krysse av kva lavvu du vil låne. Treng du fleire lavvuar så kryssar du av for fleire telt!Viktig med lita skrift:* 
Eg er innforstått med at lavvoane skal leverast tørre og ved behov reingjort attende til Friluftsrådet. Dersom dette ikkje er gjort vil Friluftsrådet fakturere unødig ekstraarbeid for kr 500.- per starta arbeidstime