Lavvolån 2019 >

Skjema for lån av lavvo

Friluftsrådet låner ut gratis lavvoar til lag og organisasjonar, skular, barnehagar og SFO.

Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

I periodar er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss. NB! Stadfesting er eit skikkelig svar på epost frå oss om at utlånet er i orden.

Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på epost så raskt vi klarer!

Enstangslavvoar:

- Helsport  Varanger, 8-10 pers.        1 stk

- Helsport  Porsanger, 4-6 pers.        1 stk

- Bergans 6042 Lavvo, 10-12 pers.   2 stk

- Bergans svart bagg    8  pers           1 stk

Ovnslavvoar:

- Venor ovnslavvo      8            2 stk. 

Desse står godt også utan pluggar. Og det er ingen stang i midten - men langs duken. Men både duk og stenger er tunge 10-15 kg. Total vekt dukt+stang = 20-30kg


NB! SIDA ER UNDER REVISJON - VI HAR FLEIRE OG KANSKJE ANNA LAVVO SOM FAKTISK BLIR LÅNT UT ENN DET SOM STÅR I SKJEMAET


Kalenderen under viser kva tid telta er reservert og/eller i bruk. Vi held kalenderen så oppdatert som råd.

Men vi gjer merksam på at dette er ein frittståande kalender som vi må oppdatere manuelt. Det kan difor vere mogleg at utstyret ikkje er ledig når du ynskjer det. Gjer difor vel og vent på stadfesting frå oss (ikkje den automatiske du får frå skjemaet) om at utstyret er ledig for deg!

Ditt namn:* 
Organisasjon/skule/bhg:* 
Di epostadresse:* 
Mobiltelefon/tlf:* 
Målgruppe:* Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?


Frå dato:*  Velg dato
Til dato:* 
Hugs at du må rekne minimum 2 dagar ekstra til tørking av lavvo!
Velg dato
Talet på deltakar under 18år:* 
Det er viktig for Friluftsrådet å få registert bruken av utstyret!
Talet på deltakarar over 18år:* 
Type lavvo:* 
Her kan du krysse av kva lavvu du vil låne. Treng du fleire lavvuar så kryssar du av for fleire telt!Viktig med lita skrift:* 
Eg er innforstått med at lavvoane skal leverast tørre og ved behov reingjort attende til Friluftsrådet. Dersom dette ikkje er gjort vil Friluftsrådet fakturere unødig ekstraarbeid for kr 500.- per starta arbeidstime