Eva_Hove.jpg

Foro: Eva Hove frå Fjord kommune er nyvald styreleiar i Sunnmøre friluftsråd.

Styret 2021/22

Sunnmøre friluftsråd er eit kommunalt oppgåvefellesskap (KO) med eiga samarbeidsavtale for fellesskapet. Alle medlemskommunane i friluftsrådet er representerte i styret. Styret for 2021/212var valt på årsmøtet i juni 2021:

Sunnmøre friluftsråd har som mål å samle alle kommunane i regionen i fellesskapet. I 2021 er 12 av dei 14 kommunane på Sunnmøre medlemmar, Herøy vart medlem i år. Kvar kommune har valt sitt styremedlem med vara. Ålesund har tre styrerepresentantar grunna folketalet i kommunen. Eva Hove frå Fjord er valt som styreleiar og Berit Sandvik Skeide frå Ulstein er ny nestleiar i denne perioden. 

Kommune:
Styremedlemmar:
VARAMEDLEMMAR:
Fjord
Eva Hove (leiar)
Andreas Håvoll
Ulstein
Berit Sandvik Skeide (nestleiar)
Kathrine Kriken Garnes
Giske
Jan Ove Skodje
Birger Honningsvåg
Herøy
Linn-Therese Hansen Sævik (ny)
Sigurd Nygard (ny)
Stranda
Jan Håkon Vikane
Bodil Trondstad Lie (ny)
Sykkylven
Trond Bonesmo
Eva Eline Tandstad
Sula
Nils Erik Bjørkavåg (ny)
Karoline Antonia Slinning (ny)
Vanylven
John Willy Klungre
Marina Haaberg Ersvåg
Vestnes
Jon Kåre Osdal (ny)
Hilde Legernes (ny)
Volda
Ola Einang
Annlaug Stokke
Ørsta
Karen Høydal
Stein Aam
Ålesund
Jarle Hauge Steffensen
Anders Lindbeck (ny)
Ålesund
Janet Roelofs (ny)
Nora Morken Farstad
Ålesund
Thea Alise Vestre Aasen (ny)
Ewa Hildre
Tilsettrepr.
Christer Lundberg Nes
Ann Helen Hellevik