Styret 2020/21

Sunnmøre friluftsråd er eit kommunalt oppgåvefellesskap (KO) med eiga samarbeidsavtale for fellesskapet. Alle medlemskommunane i friluftsrådet er representerte i styret. Styret for 2020/21 var valt på årsmøtet i august.

Sunnmøre friluftsråd har som mål å samle alle kommunane i regionen i fellesskapet. I 2020 er 11 av dei 14 kommunane på Sunnmøre medlemmar, Sykkylven og Vanylven vart medlemmar i år. 

Kvar kommune har valt sitt styremedlem med vara. Ålesund har tre styrerepresentantar grunna folketalet i kommunen. Vebjørn Krogsæter frå Ålesund er gjenvalt som styreleiar og Eva Hove frå Fjord er ny nestleiar i denne perioden.

Kommune      Styremedlemmar                   Vararepresentantar             Valperiode
Ålesund           Vebjørn Krogsæter - leiar      Ewa Hildre                                 2019-2021
Fjord                 Eva Hove - nestleiar                Andreas Håvoll                        2020-2022
Giske                 Jan Ove Skodje                        Birger Honningsvåg               2020-2022
Stranda            Jostein Dalen                            Jan Håkon Vikane                   2019-2021
Sula                   Trygve Holm                              Stine M. Lerheim                    2019-2021
Sykkylven        Trond Bonesmo                       Eva Eline Tandstad                 2020-2022
Ulstein              Berit Sandvik Skeide              Kathrine Kriken Garnes         2020-2022
Vanylven         John Willy Klungre                  Marina Haaberg Ersvåg         2020-2022
Vestnes            Skafti Helgason                        Inge Bergum                            2019-2021
Volda                Ola Einang                                 Annlaug Stokke                      2020-2022
Ålesund          Jarle Hauge Steffenssen         Nora G Morken Farstad        2019-2021
Ørsta                Karen Høydal                             Stein Aam                                 2020-2022
Tilsettrepr.      Christer Lundberg Nes           Ann-Helen Hellevik                2020-2022

Årsmeldinga 2019 kan du lese her:
download   Årsmelding 2019