20190320_201114.jpg

Bildet frå venstre: Janet Roelofs (Ørskog), Jarle Hauge Steffenssen (Ålesund), Karen Høydal (Ørsta). Modolf Hareide (Skodje), Trygve Holm (Sula), Jostein Dalen (Stranda), Birger Honningsvåg (Giske), Skafti Helgason (Vestnes), Solveig Linge Stakkestad (Norddal), Eva Hove (Stordal) og Vebjørn Krogsæter (Haram). Knut Erik Engh (Ulstein) og Tollak Mikal Kaldheim (Volda) var ikkje til stades då bildet vart tatt.

Styret 2019

Alle medlemskommunane i friluftsrådet har ein representant i styret. Alle styremedlemmane frå 2018 blir med vidare i 2019.


Sunnmøre friluftsråd har som mål å samle alle kommunane i regionen i fellesskapen. I 2019 er 13 av dei 18 kommunane på Sunnmøre medlemmar.

Styret i friluftsrådet består av eitt medlem frå kvar av medlemskommunane. Vi er i den heldige situasjonen at alle styremedlemmane som stod på val i 2019 tok attval. Det er dermed eit erfarent styre som skal lose friluftsrådet fram til årsmøtet i mars 2020.

Vebjørn Krogsæter frå Haram vart samrøystes attvalt som styreleiar, og Janet Roelofs frå Ørskog tok attval som nestleiar. Dei er også medlemmar i arbeidsutvalet, saman med Jarle Hauge Steffenssen frå Ålesund.

Årsmeldinga for 2018 kan du lese her:
 
download   AArsmelding_2018.pdf