Lav terskel kajakk >

Lav terskel kajakkar til gratis utlån for skular og lag og organisasjonar

Gjer vel og sett deg inn i informasjonen under:

Du får låne eit standardoppsett av  kajakkar og utstyr.

Friluftsrådet kjem difor til å vere strenge på at du som lånetakar tek godt vare på utstyret og leverer dette tørt og reint tilbake, slik at vi unngår unødig slitasje.

Kapasiteten på utstyret på denne hengaren er 9 personar. (+evt 2 ekstra barn opp til ca 10 års alder)

NB! Hengaren er ikkje utrusta med flyte- eller redningsvestar. Vestar bestiller du her!

I skjemaet under må du stadfeste at du har lasta ned rettleiaren for lav terskel kajakk og  sjekka tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen.

Her lastar du ned rettleiaren: ___________________

Tilhengaren har registreringsnr ___________________

Du får låne:

  • Kajakkhengar
  • 1 stk dobbelkajakk Current Design Double vision m/ror
  • 1 stk sit on top - dobbelkajakk
  • 1 stk sit on top - dobbelkajakk BIC
  • 2 stk sit on top kajakk med plass til 1 1/2 (DVS 1 vaksen og eit barn opp til ca 10 år, eller to barn)
  • 1 stk sit on top single kajakk BIC
  • 10 faste årer (ei reserve åre)
  • 1 rumpetaske med slepeline (ca 6m)
  • 1 kasteline 15m
  • 12 pakkstropper ~3,5 m til kajakkane
NB! Vestar følgjer ikkje med denne hengaren. Gjer vel og bestill vestar på lenka her: lån av vestar
Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Ditt telefon/mobil nr:* 
Kryss av for målgruppe:* 
Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?


Frå dato:*  Velg dato
Til dato:* 
Hugs å legge inn to dagar ekstra for skylling og tørk av vestar mm
Velg dato
Dagar i bruk:* 
Av lånetida - kor mange dagar er utstyret i bruk?
Deltakarar under 18.år:* 
Deltakarar over 18.år:* 
Eg har laste ned og lest rettleiaren:* 
Eg har lasta ned og lest rettleiaren om ungdomskajakkane som friluftsrådet har skrive. (Rettleiaren finn du ved å klikke på lenka øvst på sida her)

Eg leverer utstyret tørt og reint:* 
Eg forpliktar meg til å tørke ut av kajakkane, og tørke vestar og anna utstyr før det blir returnert. Mottar eg utstyret vått tek eg det ut så det ikkje ligg vått i hengaren. Eg er innforstått med at friluftsrådet kan fakturere arbeidstid for å tørke og/eller pakke om utstyret dersom det ikkje er pakka jamfør rettleiaren

Eg kan køyre kajakkhengaren:* 
Eg har sjekka med tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen at eg har løyve til å køyre med denne kajakkhengaren på slep

Fritekstfelt-beskjed til friluftsrådet: 
Dersom du må låne vestar så gjer vel å spesifiser kva vestar du vil låne her.
Tegn igjen