Ungdomskajakkar >

Flotte kajakkar til gratis utlån, for skular og lag og organisasjonar

Gjer vel og sett deg inn i informasjonen under:

Du får låne eit standardoppsett av  kajakkar og utstyr for ungdom og vaksne.

Utstyret er  nytt - innkjøpt våren 2017 med støtte frå Gjensidigestiftelsen!

Friluftsrådet kjem difor til å vere strenge på at du som lånetakar tek godt vare på utstyret og leverer dette tørt og reint tilbake, slik at vi unngår unødig slitasje.

Kapasiteten på dette utstyret er 14 personar (til dømes 12 ungdommar og 2 vaksne)
I skjemaet under må du stadfeste at du har lasta ned rettleiaren for ungdomskajakkane og  sjekka tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen.

Her lastar du ned rettleiaren: http://www.friluftsraadet.no/index.php?page_id=200185

Tilhengaren har registreringsnr AC 8810

Du får låne:

 • Kajakkhengar
 • 10 Current Design Sirocco
 • 4 Current Design Storm
 • 15 faste årer (ei reserve åre)
 • 1 delt åre (ekstra åre på tur)
 • 2 rumpetaske med slepeline (ca 6m)
 • 1 kasteline 15m
 • 5 safety-kit (årepose, pumpe mm)
 • 2 Regatta action explorer padlevest (+ 90 kg)
 • 5 Regatta action explorer padlevest (70-90 kg)
 • 12 Regatta action explorer padlevest (50-70 kg)
 • 1 boks med svampar
 • 14 par Padlemuffer
 • 14 Spruttrekk
 • 12 pakkstropper ~3,5 m til kajakkane
Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Ditt telefon/mobil nr:* 
Kryss av for målgruppe:* Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?


Frå dato:*  Velg dato
Til dato:* 
Hugs å legge inn to dagar ekstra for skylling og tørk av vestar, spruttrekk, padlemuffer mm
Velg dato
Dagar i bruk:* 
Av lånetida - kor mange dagar er utstyret i bruk?
Deltakarar under 18.år:* 
Kor mange deltakarar blir med på opplegget?
Deltakarar over 18.år:* 
Kor mange deltakarar blir med på opplegget?
Eg har laste ned og lest rettleiaren:* 
Eg har lasta ned og lest rettleiaren om ungdomskajakkane som friluftsrådet har skrive. (Rettleiaren finn du ved å klikke på lenka øvst på sida her)

Eg leverer utstyret tørt og reint:* 
Eg forpliktar meg til å tørke ut av kajakkane, og tørke vestar og anna utstyr før det blir returnert. Mottar eg utstyret vått tek eg det ut så det ikkje ligg vått i hengaren. Eg er innforstått med at friluftsrådet kan fakturere arbeidstid for å tørke og/eller pakke om utstyret dersom det ikkje er pakka jamfør rettleiaren

Eg kan køyre kajakkhengaren:* 
Eg har sjekka med tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen at eg har løyve til å køyre med denne kajakkhengaren på slep

Fritekstfelt-beskjed til friluftsrådet: 
Tegn igjen