20160714_182747.jpg


Hjelp oss med bilde!

Har du blinkskot frå fine turar i medlemskommunane til friluftsrådet? Då håper vi du vil dele dei med oss - vi treng gode illustrasjonsfoto til nettsida og til turkorta vi skal lage.

Friluftsrådet har som mål å lage eitt nytt turkort kvart år frå kvar av dei ni medlemskommunane våre. Korta blir samla i permar som er fordelt ut til bibliotek, sørviskontor, institusjonar, legekontor mm.  Kvart turkort inneheld kart, bilde og god informasjon om ein spesiell tur. Målet er å vise fram litt av mangfaldet av flotte turar som mange ikkje veit om. Nokre av turane kan gjennomførast med rullestol og barnevogn, men ikkje alle. Topografien i fylket er som den er, men vi håper likevel at turkorta skal freiste fleire til å oppsøke turar dei ikkje har tenkt på før.

Les meir om turkorta og korleis du kan bidra her: