DSCN4588.JPG

Test av forstyrrelser med nødnett

Dag Erik Wold (Høgskulen i volda, Volda/Ørsta skredgruppe) og Christer Lundberg Nes (Sunnmøre friluftsråd, Volda/Ørsta skredgruppe) har gjort en undersøkelse av forstyrrelser fra nødnettet under søk med sender/mottaker.

Forstyrrelsen fra nødnettet var særlig tydelig da Volda/Ørsta Røde Kors Skredgruppe skulle sjekke ut et skred i Tuvdalen ved Fjellsetra mellom Stranda og Sykkylven den 27.4.2016. De fleste som gikk inn i søk fikk inn signal i varierende retning og avstandstall, men når alt elektronisk utstyr (mobiltelefon, terminal) var tatt vekk fra søkemannskap forsvant alle (falske) signal. Det var ingen skredtatte.

På bakgrunn av flere negative opplevelser vinteren 2016 der vi har brukt sender/mottaker og har hatt personlig nødnett-terminal (eller andre elektroniske apparat) på kroppen eller i nærheten av mottakeren ønsket vi  å teste dette  nærmere, og i omgivelser langt vekk fra bebyggelse. Ved og i bygninger og urbane strøk er det som kjent er en rekke ting som kan forstyrre sender/mottakeren, såkalt elektromagnetisk støy.

Konklusjon:
 Nødnettet påvirker enkelte modeller av sender/mottaker mer enn andre. Og kan difor vere en kilde til mindre effektivt søk og feil fokus ved aksjoner
Inntil en får mer forskning og utvikling på området er det svært viktig at redningsmannskap med sender/mottaker og nødnett-terminal tester ut hvordan eget utstyr kan påvirke hverandre negativt på ett område uten andre forstyrrelser (vekk fra hus og strømførende ledninger)