Nettbutikk

DNT_t-shirt.jpg


Stikk UT! premien for 2015 er ei T-skjorte i rein ull utvikla spesielt for Stikk UT av Devold til ein svært god pris: Kr. 350 for vaksne og kr. 250 for barn. Retten til å kjøpe denne T-skjorta har alle som i løpet av sesongen 2015 har registrert sju eller fleire turar i Stikk UT (Barn under 10 år: Seks turar.) Sesongen varer til 31. oktober.

Siste frist for kjøp av T-skjorter er 8. november 2015. Då sender vi bestillingane til Devold, som startar produksjonen. Vi sender ut beskjed til alle når skjortene kan hentast på sørviskontoret/frivilligsentralen i din kommune ved årsskiftet.

Vi prøver å halde kostnadane nede for å kunne tilby Stikk UT!-premien til ein god pris. Kjøp skjer derfor via nettbutikken til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i år.

Trykk her for å gå til nettbutikken >>