WC-Aplast_1.jpg

Eit av våre utedo-bygg

Våre toalett

Toaletta til friluftarådet har vore stengde uvanleg lenge pga. koronapandemien og faren for spreiing av smitte. Viktig informasjon til brukarane: Ta desinfeksjonsskum på litt toalettpapir og tørk over toalettsetet før bruk. Etter bruk: Vask hendene med desinfeksjonsskum og prøv å unngå å ta i dørhandtaka!

Friluftsrådet har både vassklosett og vanlege utedo i nokre område, dei feste står i statleg sikra område. Dei fleste toaletta vart etablerte i Ålesund og omegn i 2011 fordi Gjensidigestiftelsen ga oss 1,3 mill. til dette. Dei siste åra har friluftsrådet dessverre lite midlar til å etablere nye toalett, sjølv om etterspurnaden er stor.

På denne sida finn du oppdatert informasjon om status på toaletta. Ingen av toaletta har straum, og derfor må vi stenge vassklosetta før frosten om hausten. OBS: Toalett kan bli stengde av ulike grunnar før vi rekk å oppdatere sida. Men vi vil rette opp så fort vi kan.

Feil på toalett og andre meldingar om friluftsområda våre kan du sende til driftsleiar Pål Henry Høyberg, mobil 468 95 705, e-post: paal@friluftsraadet.no

Status toalett:

Kommune  

område Type toalett   Status open/stengt   Evt. informasjon:  
 
Giske  Blimsanden WC A-plast  Ope

    
Ålesund
tidl. Haram
 
Gurinesbukta WC A-plast  Ope
Gjersetdalen WC A-plast  Ope 
    
Fjord
tidl. Norddal
 Badestranda Norddal  Muldo  Ope  
 
Ålesund
tidl. Skodje
  
Mauren Muldo  Ope
Murvika WC A-plast  Ope  
Håhjem Muldo  Ope
 
    
Sula    Eikrem Muldo  Ope  
Storholmen Muldo  Ope
Vassetvatnet WC A-plastOpe
Taustua Muldo  Ope
    
Fjord
tidl.Stordal
 
Overøye Muldo  Ope  
Øyna Langsætrane WC A-plast  Ope

    
Vestnes

Kråkvika
Kråkvika
Muldo
Vassklosett
 Ope
 Ope

    
Ålesund
tidl. Ørskog
  
Skråvika Muldo  Ope  
Brauta Muldo  Ope  
Vaksvika Muldo  Ope
    
Ålesund         Lillevannet WC A-plast  Ope
Parrvika WC A-plast Ope
Sandingane WC A-plast Ope  
Stafsethneset WC A-plast  Ope   
Svinøya sør Muldo  Ope  
Svinøya tunet Muldo  Ope  
Vikholmen Muldo  Ope
Volsdalsberga WC A-plast  Ope   
Tueneset WC A-plast
Muldo
 Ope
 Ope

     

WC A-plast er toalettbygg med vassklosett

Muldo er toalettbygg med utedo-typen 

Alle toaletta har dispensar med desinfeksjonsskum til hendene festa på veggen. OBS: Berre tiss, bæsj og toalettpapir skal i toalettet! Bleiar/bind/eingongsserviettar o.l. må takast med heim om der ikkje er bossdunkar. Dei færraste friluftsområda har renovasjon!

WC-Aplast_2.jpg

Moderne vannklosett i WC-A-plast typen

WC A-plast


utedo.jpg

Klassisk utedo, med relativ bra standard

Den klassiske utedo-typen