presenningskast.jpg


Klart det går!

-Tips og triks i friluftsliv for alle

Stordal torsdag 24.september

Dette er eit kurs for vaksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsetting.

Målgruppa for kurset er føresette, aktivitørar, støttekontakt og helsepersonell

Hovudaktiviteten i kurset blir «tips og triks» - gode råd, teknikkar og aktivitet som vi trur vil stimulere til auka bruk av friluftsliv og gjere dørstokkmila mindre i kvardagen!

Rettleiarar:
Stina Johanson og Christer Lundberg Nes i Friluftsrådet for Ålesund og omland

Stad: Elveosen ved småbåthamna i Stordal
Dato: Torsdag 24.september
Tidspunkt: 17-20/21 (3-4 timar)
Mat: Det blir laga og servert enkel mat på bål
Deltakartal: tak på 20 deltakarar
Pris: Kurset er gratis

Utfyllande informasjon blir ettersendt til påmeldte deltakarar

Påmelding innan søndag 20.september: Klikk her!