2015-05-15_15.50.56.jpg

Piggsolstjeren som største fangst på lav fjøre

Vær, flo og fjøre

Her finn du varsel om vêr, flo og fjøre og lenke til skredvarslinga

Optimal fjøre er mindre enn 50 cm

Tidevannstabellen under tek utgangspunkt ved Ålesund.

For å planlegge opplegg og undervisning på Sunnmøre er Ålesund Havn god nok nøyaktigheit i forhold til tidspunkt.

Som rettesnor for optimal fjøre for å finne mest mogleg spennande av algar og dyr bør fjøra helst vere mindre enn 50 cm.


Flo og fjøre ved Ålesund - kartverket opplyser om at widgeten som vi har nytta for visning her på nettsida midlertidig er ute av drift grunna omlegging. Vi oppdaterar sida vår så snart dette fungerer.

sehavniva.JPG

Skjermdump frå Kartverket.no/sehavnivå med søk på havn og dato.

For flo og fjøretabell med søk på dato og stad

Kartverket oppdaterer og legg om heimesida si. Det er derfor litt knotete å likke seg vidare på lenka. Vi oppdatarar sida vår så snart kartverket er i mål med si omlegging.

Ved å klikke på lenka under kjem du til kartverket si side for hav og vannstand.

Der kan du velgje andre stader/havner eller søke på dato fram i tid: Klikk her!


Windy.com eit spennande og lærerikt supplement til Yr.no

Windy.com har svært mange informasjonlag og alternativ å utforske

Under finn direktelenke til kartet over, men med ICON datagrunnlag som er litt meir presist, og med webkamera aktivert.


Utforsk sida og gjennom menyane til høgre, og pass på at ICON er datagrunnlag nede til høgre.

varsom_logo.JPG

Skredvarsel finn du på:
Varsom.no

Skredvarsel finn du på Varsom.no