20150506_110449.jpg

Tommel opp frå Driftsleiar i Friluftsrådet Pål Henry Høyberg.

Ei strand blir til

Stafsethneset Friluftsområde fekk i mai 2015 ei ny opparbeida strand

Her kan du sjå bilde og film om arbeidet

Ein del av området har vore lang-grunnt men på grunn av mjukt mudder så har det ikkje vore så attraktivt å bade der.

Friluftsrådet har difor fått lagt eit tjukt lag med kvit skjellsand over mudderet.

Og badestranda er no lys og tiltalande og klar til bruk!

      

Her kan du sjå "timelapsefilm" når skjellsanden blir lagt!

Vassproever_Stafseth1.jpg

Prøver av vatnet i området er tatt for å sikre at det er bra vasskvalitet før arbeidet med stranda tek til!

Test av vasskvalitet

Prøver av vatnet viser at det er god vasskvalitet i området!


Stafsethneset_rydde2.jpg

Klargjering for utlegging av skjellsand

Rydding av området som skal bli strand

Noko arbeid må gjerast manuelt med god gammaldags muskelkraft..


Stafsethneset_rydde1.jpg

Klargjering for utlegging av skjellsand


Men det trengtes også maskiner for å rydde vekk store steinar og lage til kantane i strandsona på nytt.

Stor takk til Ramirent for gratis lån av maskiner til dette arbeidet.

Store deler av steinane langs fjøra på Stafsethneset har vore opparbeida plattingar til tørking av klippfisk.


20150506_104647.jpg

Før påfylling av skjellsand

Påfylling av skjellsand

250m3 med skjellsand skal fyllast på for å få laga badestranda

Skjellsanden er henta utanfor Bergen på 40m djup


20150506_104757.jpg

Den første sanden startar å kome.

Spente born og vaksne ser når vatn og skjellsand startar å kome


20150506_104741.jpg20150506_105633.jpg20150506_115335.jpgnordbohus_aalesund.jpgTakk til Ramirent for lån av reiskap og til Nordbohus Ålesund for økonomisk støtte.