Samarbeidsavtale, årsmeldingar, referat, arbeidsplan

Årsmeldingar siste fem år: 

download   Årsmelding 2019 
download   Årsmelding 2018 
download   Årsmelding 2017
download   Årsmelding 2016
download   Årsmelding 2015 
  

 Referat årsmøtet i 2020:

download   Referat årsmøtet 19. aug. 2020
  
Samarbeidsavtale for kommunalt oppgåvefellesskap (KO) :
Samarbeidsavtala erstattar tidlegare vedtekter. Den er p.t. sendt kommunestyra i medlemskommunane for endeleg godkjenning.     
downloadSamarbeidsavtale Sunnmøre friluftsråd (KO) tilrådd av årsmøtet
 
 
download   Protokoll_aarsmoete_Sunnmoere_friluftsraad_mars_2019.pdf