Samarbeidsavtale, årsmeldingar, referat, arbeidsplan


Samarbeidsavtale for kommunalt oppgåvefellesskap (KO) :
download Samarbeidsavtale Sunnmøre friluftsråd - oppdatert 2022   
Samarbeidsavtale Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal:
Avtala er mellom fire partar; Miljødirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune og dei to friluftsråda i fylket.