DSCN4814.JPG

Øving på utandørs livredningsprøve i straumen ved Taftasundet i 2016. Foto: Dag Erik Wold

Lærande nettverk 2011-2018

Referat frå samlingar og kopiar av presentasjonar og fagstoff til nedlasting og bruk

Friluftsrådet sitt første nettverk

Sunnmøre friluftsråd starta dette nettverket i 2011.

Tema i nettverket har vore "stedsbasert læring" gjennom å legge fagsamling og kurs til dei ulike skulane, og med eit fordjupningstema tilpassa den skulen vi var på besøk med.

I tillegg har utandørs livredningsprøve og mat ute med oppskrifter på sjømat og fiskesprell vore ein raud tråd.

Hausten 2018 avrunda vi dette nettverket for å satse enda meir på det som var tema på første samlinga i 2011; kajakk i skulen

Her kan du lese meir om det nye nettverket som har vore i drift frå 2019: Kajakk i skulen

Tema årstal  dokument til nedlasting
Utandørs livredning og kajakk 2011

Referat samling 1

Undervisningsopplegg for 6.klasse i kajakk

Vikingtid og middelalder

"Kart i skolen"

2012

Referat samling 2

Undervisningsopplegg om vikingtid - rapport frå Brattvåg barneskule

Livet i fjøra og etande vekstar 2013
Referat samling 3

Kano grunnkurs 2014
Referat samling 4

Fuglar og livet i og ved ferskvatn

Uteområdet "Osen" - og matlaging

 2015

Referat samling 5

Mat ute Samling 5

Fiskesprell ved Stokke barneskole

Friluftsområdet Mauren med livredning i straum

 2016

Referat samling 6

Oppskrifter: Fiskesprell.no 

Hatlane skole
Fiskerimuseet i Ålesund og Storeggen
 2017
 Referat samling 7

Fisketur med Havung

Valderøy barneskule

2018

Referat samling 8

Fiskeoppskrifter samling 8