Taubru-1.jpg

Kjekt med taubruer som ein attpåtil har knytt opp sjølv! Foto: Trond Loge

Aktvitetar


Taubruer

Friluftsrådet har utvikla eit konsept med bruk av statiske klatretau og nokre karabinarar og slynger for å lage taubruer mellom tre.

Opplegget funger bra for alle aldrar! Frå 4.klasse (ca 10 år)  og oppover er opplegget så enkelt at borna klarer å lage slike taubruer sjølv - om du følgjer malen i opplegget. Instruksjonshefte taubruer 2016


Froskeegg og rumpetroll - NB! Ikkje lenger lov utan løyve!!!

Friluftsrådet har skrive ein rapport om henting av froskeegg og stell av rumpetroll til småfroskar!

Men denne rapporten har vi no sletta lenke til sidan det etter sommaren 2021 ikkje lenger er lov å hente froskegg utan løyve

Les meir på miljødirektoratet sine nettsider her: Ikkje lov å hente froskeegg