Skikompis.jpg

Boka Skikompis kom ut i 2013 og boka er no pensum på aktuelle liner ved tre høgskular/universitet og på grunnkurs skred i regi av Norsk Fjellsportforum

Skikompis

Presentasjonar, rapportar og tips om trygg ferdsel i vinterfjellet kan du laste ned her

Presentasjonar

Tema Årstal Dokument

Skikompismønsteret

Foredrag under Skredkonferansen i Sogndal 2013

2013 Skikompis

"ATES" - Skredterreng eksponeringsskala

Foredag under Skredkonferansen i Songdal 2013

2013 Skredterreng eksponeringsskala

Trygg ferdsel i utløpsområder

Eksempel frå Fingersida i Sunnmørsalpane

rev 2015 Trygg ferdsel i utløpsområder

Skredproblem og fareteikn

Observatørtur for Skredvarslingen som illustrerer  fareteikn i terrenget knytt opp mot skredproblem i varselet

rev 2015 Skredproblem_fareteikn

Skredproblem i varslingregion Sunnmøre

Foredrag på Skredkonferansen i Trondheim 2015

nov 2015  Skredproblem i varslingsregion Sunnmøre
 Rapport om forstyrrelser fra nødnett i søk med sender/mottaker  mai 2016 Rapport frå test av søk med forstyrrende nødnett