Administrasjon - kontakt

Administrasjonen har i dag 9 faste tilsette, samt fleire innleigde til konkrete prosjekt. 
Administrasjonen held til på kontoradressa vår på Kongshaugstranda 105 i Sula. Administasjonen har ansvar for den daglege drifta av friluftsrådet. I det ligg langtidsplanlegging, økonomi, rekneskap, budsjett og førebuing av styremøter. Administrasjonen deltek på møte med kommunane, fylket og andre samarbeidspartnarar. Klikk her for meir informasjon

Med_Skaala_i_bakgrunnen.jpg

Dagleg leiar

Anne Berit Støyva Emblem

Mobil: 908 15 035

E-post: anne.emblem@friluftsraadet.no
2015-MayBritt_w.jpg

Rådgjevar med fagansvar for StikkUT!

May Britt Haukås

Mobil: 977 09 653

E-post: may@friluftsraadet.no

Malin.jpg

Bistår på tvers av alle prosjekt

Malin Y. Giske

Mobil: 959 35 374

E-post: malin@friluftsraadet.no 2015-P__lHenry_w.jpg

Driftsleiar

Pål Henry Høyberg

Mobil: 468 95 705

E-post: paal@friluftsraadet.no


2015-Christer_w.jpg

Fagleiar aktivitet

Christer Lundberg Nes

Mobil: 912 46 400

E-post: Christer@friluftsraadet.no


Ann-Helen-Foto-May-Britt.jpg

Prosjektleiar marin forsøpling, og kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Ann Helen Hellevik

Mobil: 468 08 487

Torgeir.jpg

Leiar for Skjergardstenesta i Møre og Romsdal

Torgeir Sund

Mobil: 900 46 092


20200625_204938.jpg

Matros/driftarbeidar

Christian Ødegaard

Mobil: 457 66 666

E-post: christian@friluftsraadet.no

Inger-Bakke.jpg

Prosjektleiar Leikepatruljen

Inger Bakke

Mobil 482 18 981

Kongshaugstranda_105.jpg


Generell kontakt:

Post- og besøksadresse: 
Sunnmøre friluftsråd
Kongshaugstranda 105
6037 Eidsnes

Køyrerettleiing: 
Frå Moa/Ålesund køyrer du over Vegsundbrua.

Ta første avkøyrsle til høgre og første til høgre igjen. Køyr vidare under Vegsundbrua og utover langs fjorden. Kongshaugstranda 105 er siste industribygget du kjem til.

Kontor: Inngang på oppsida av bygget 
Lager : Porten som vender mot vegen du kjem køyrande.