Administrasjon - kontakt

Generell kontakt:

E-post: post@friluftsraadet.no  
Org.nr.: 971 369 205
Vipps:   513199
Faktura: EHF 971369205 eller faktura@friluftsraadet.no
Post- og besøksadresse: Sunnmøre friluftsråd, Kongshaugstranda 105, 6037 Eidsnes

Køyrerettleiing: Frå Moa/Ålesund køyrer du overVegsundbrua. Ta første avkøyrsle til høgre og første til høgre igjen. Køyr vidare under Vegsundbrua og utover langs fjorden. Kongshaugstranda 105 er siste industribygget du kjem til.

Kontor: Inngang på oppsida av bygget 
Lager : Porten som vender mot vegen du kjem køyrande.

Kongshaugstranda_105.jpg

Administrasjonen har i dag 9 faste tilsette, samt fleire innleigde til konkrete prosjekt. 
Administrasjonen held til på kontoradressa Kongshaugstranda 105 i Sula. Administrasjonen har ansvar for den daglege drifta av friluftsrådet. I det ligg prosjektstyring, langtidsplanlegging, økonomistyring, informasjon og førebuing av styremøter. Administrasjonen har samarbeidsmøte med kommunane, fylkeskommunen og andre samarbeidspartnarar. 

Med_Skaala_i_bakgrunnen.jpg

Dagleg leiar

Anne Berit Støyva Emblem

Mobil: 908 15 035

E-post: anne.emblem@friluftsraadet.no
2015-MayBritt_w.jpg

Rådgjevar med fagansvar for StikkUT!

May Britt Haukås

Mobil: 977 09 653

E-post: may@friluftsraadet.no

2015-P__lHenry_w.jpg

Driftsleiar

Pål Henry Høyberg

Mobil: 468 95 705

E-post: paal@friluftsraadet.no


2015-Christer_w.jpg

Fagleiar aktivitet

Christer Lundberg Nes

Mobil: 912 46 400

E-post: Christer@friluftsraadet.no


Malin_Therese_2.jpg

Fagleiar marin forsøpling

Malin Therese Fiksdal

Mobil: 482 31 905

E-post: malin.fiksdal@friluftsraadet.no
Torgeir.jpg

Leiar for Skjergardstenesta i Møre og Romsdal

Torgeir Sund

Mobil: 900 46 092


20200625_204938.jpg

Matros/driftarbeidar

Christian Ødegaard

Mobil: 457 66 666

E-post: christian@friluftsraadet.no

Inger_2.jpg

Prosjektleiar Slå på ringen (med leikepatruljen) og innvandrerprosjekt

Inger Bakke

Mobil 482 18 981

Malin.jpg

Bistår på tvers av alle prosjekt

Malin Y. Giske

Mobil: 959 35 374

E-post: malin@friluftsraadet.no