Utsikt_Leirvaagfjellet.jpg


Friluftsområde

Her finn du oversikt over friluftsområdene som Sunnmøre friluftsråd  har ansvar for.


  

Kommune

Namn

Areal/da

Eigar

Sikringsstatus

Tilrettelegging

Giske

Blimsanden

10

Privat

Regulert

2 Toalett, tilkomstveg, vegbom

Ålesund

Bjørnøya i Brattvåg

Gurinesbukta i Vatne

200

5,4

Privat

Kommunen

Avtale m/grunneigar

10 år

Statleg sikra

* Kystfort, turveg og stiar, informasjon, kvilebenkar etc

Parkeringsplass, veg, flytebryggje for funksjonshemma, badestrand

Ålesund

Mauren i Skodje

Håjem i Skodje

315,5

80

Staten

Kommunen

Statleg sikra

Kommunal eigedom

- regulert

Turveg, tursti, 2 p- plasser, servicebygg med toalett

Tursti , P-plass, vegbom, toalett

Sula

Langevågsholmane

Eikrem

114,3

6,1

Staten

Kommunen

Statleg sikra

Statleg sikra

Turstiar, 2 brygger, kai, informasjon, toalett

P-plass, garasje, toalett

Vestnes

Kråkvika

Leirvågen

101,6

165

Staten

Kommunen

Statleg sikra

Statleg sikra

Tilkomstveg, turveg, turstiar, servicebygg med toalett, gapahuk og bålplassar, 2 stk vegbommar

Tilkomstveg, turveg m/bru, parkeringsplass

Ålesund

Skråvika i Ørskog

10

Kommunen

Statleg sikra

P-plass, turveg, toalett, vegbom, badestrand

Ålesund

Svinøya

Vikholmen

Hundsvær

Stafsethneset

227,4

90

80

28,2

Staten

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Statleg sikra

Kommunalt sikra

Kommunalt sikra

Statleg sikra

Toalett, servicebygg med toalett, turstiar, natur- og kultursti, 2 gjestebryggjer, grillplass, kystleihytte

Kai, turstiar, toalett

Gjestebryggje

Turstiar, hageanlegg, parkeringsplass, bryggjer, toalett, vegbom, bålplass etc

Fjord

Øyna, Sordal/Overøye

Privat

1423,5 da

NB! Kommunane Sykkylven, Stranda, Vanylven, Volda, Ørsta og Ulstein skal inn i tabellen! 

I tillegg har Friluftsrådet heilt eller delvis ansvaret for desse "områda";

 • Parrvika friluftsområde i Ålesund kommune
 • Tueneset friluftsområde i Skarbøvika i Ålesund kommune
 • Spjelkavikelva friluftsområde i Spjelkavika i Ålesund kommune
 • Parkeringsplass ved Eikenosa ved Flisnes/Emblem i Ålesund kommune
 • Murvika friluftsområde ved Skodje i Ålesund kommune
 • Parkeringsplass ved Storsætra i Skodje i Ålesund kommune
 • Sti til Hamnsundhelleren i Haram i Ålesund kommune
 • Den Trondhjemske Postvei gjennom Vestnes kommune og Ørskog i Ålesund kommune
 • Skiløyper rundt Mevatn og Svartløken i kommunane Ålesund, Vestnes og Ørskog
 • Vassetvatnet friluftsområde i Sula kommune
 • Sti mellom Sandvika og Nøringset i Sula kommune 
 • Sti til Skjonghellaren i Giske kommune
 • Sti mellom Alnes og Djup i Giske kommune                                                                     

Statleg sikra friluftsområde i medlemskommunane

I alt er det 29 statleg sikra friluftsområde i Friluftsrådet sine medlemskommunar. To av kommunane, Giske og Vanylven, har per i dag ingen statleg sikra friluftsområde. Friluftsrådet har eit heilskapleg driftsansvar for 9 av dei statleg sikra områda samt delansvar for tiltak (toalett) i fleire av dei andre. 

For inspirasjon og turtips med Naturlos/Turkort klikk her!