Kongshaugstranda_105.jpg

Kontorlokale på Kongshaugstranda 105 i Sula

Administrasjon

May Britt Haukås er dagleg leiar i friluftsrådet.

Administrasjonen held til på kontoradressa vår på Kongshaugstranda 105 i Sula.

Administasjonen har ansvar for den daglege drifta av friluftsrådet.  I det ligg langtidsplanlegging, økonomi, rekneskap, budsjett og førebuing av styremøte og årsmøte. Turregistreringskonkurransen Stikk Ut og turmarknadsføringa Naturlos er og viktige oppgåver. Klikk her for meir informasjon

Administrasjonen deltek på møte med kommunane, fylket og andre samarbeidspartnarar.

Her kan du klikke for å laste ned årsmeldingar frå friluftsrådet: Årsmeldingar