P5050282_2286.jpg


Kajakk

Friluftsrådet har fleire hengarar komplett utrusta med vester og årer og med ulike kajakkar som er tilpassa for barn og ungdom

Kajakknettverk 2019

Våren 2019 etablerer friluftsrådet eit nettverk for kajakkundervisning i skulen.

17 skular på Sunnmøre er med i nettverket!

Hengarane med kajakkar kan skular, SFO og barnehage få låne gratis.

Friluftslivs-lag og organisasjonar får også låne utstyret gratis.

Frå 2020 vil det verte krav om våttkort eller tilsvarande kompetanse for å få låne kajakkane til friluftsrådet. Har du ikkje våttkort vil vi tilrå at du startar å orientere deg om moglege kurs så raskt som råd. Ta evt kontakt med christer(a)friluftsraadet.no for å bli med på friluftsrådet si satsing og søknadar om utdanne lærarar og leiarar til aktivitetsleiarar i våttkortstigen til padleforbundet.

Klikk her for lån av barnekajakk.

Klikk her for lån av ungdomskajakk

Klikk her for lån av lav terskel kajakk (Sit on top)


Informasjonsskriv barnekajakk 

Informasjonsskriv ungdomskajakk

Tips til undervisningsopplegg

Når vi har kapasitet til det arrangerer friluftsrådet kurs for ungdommar og organisasjonar med barn og vaksne.

Ta kontakt med fagleiar aktivitet for meir informasjon: kontaktinformasjon

P5050326_2328.jpg