P5050282_2286.jpg


Kajakk

Friluftsrådet har fleire hengarar komplett utrusta med vester og årer og med ulike kajakkar som er tilpassa for barn og ungdom

Kajakknettverk 2019

Våren 2019 etablerer friluftsrådet eit nettverk for kajakkundervisning i skulen. 16 skular og omlag 50 lærarar på Sunnmøre er med i nettverket!

Målet for kajakknettverket er meir og betre kajakkundervisning i skulen.
Lærarar i nettverket får tilbod om å utdanne seg til aktivitetsleiarar i våttkortstigen til padleforbundet. Men vi skal også utvikle undervisningsopplegg for elevgrupper som er på land. Forsvarleg og best padleundervisning skjer med mindre elevgrupper på sjøen, og då må elevgrupper som ventar på land få eit best mogleg undervisningsopplegg  etter kompetansemål i læreplanane.

Hengarane med kajakkar kan skular, SFO og barnehage få låne gratis. 

Friluftslivs-lag og organisasjonar får også låne utstyret gratis.

Ved eventuell kollisjon om tidspunkt vert skular som er med i kajakknettverket prioritet.

Frå 2020 vil det verte krav om våttkort eller tilsvarande kompetanse for å få låne kajakkane til friluftsrådet. Har du ikkje våttkort vil vi tilrå at du startar å orientere deg om moglege kurs så raskt som råd. Ta evt kontakt med christer(a)friluftsraadet.no for å bli med på friluftsrådet si satsing og søknadar om utdanne lærarar og leiarar til aktivitetsleiarar i våttkortstigen til padleforbundet.

Klikk her for lån av barnekajakk. (Utstyret er per i dag stengt for utlån pga førebygging av koronasmitte)

Klikk her for lån av ungdomskajakk (Utstyret er per i dag stengt for utlån pga førebygging av koronasmitte)

Klikk her for lån av lav terskel kajakk (Sit on top) (Utstyret er per i dag stengt for utlån pga førebygging av koronasmitte)

Informasjonsskriv barnekajakk 

Informasjonsskriv ungdomskajakk

Tips til undervisningsopplegg (Eldre opplegg - er under revisjon i det nye kajakknettverket)

Når vi har kapasitet til det arrangerer friluftsrådet kurs for ungdommar og organisasjonar med aktivitetstilbod til  barn og vaksne.

Ta kontakt med fagleiar aktivitet for meir informasjon: kontaktinformasjon

2019-08-15-12.06.06.jpg

P5050326_2328.jpg