Arbeidsbaat_fiske.jpg

Fisketur med Friluftsrådet sin arbeidsbåt under Sunnmøre Friluftsskule 2014

Ungdom/Friluftsskule

Aktivitetstilbod, kurs og opplæring

Friluftsrådet arrangerer nokre eigne arrangement som friluftsskular i sommarferien og aktivitetar i haustferien. Friluftsskulen er eit tilbod til born i alderen 10-13 år i sommarferien. Sommaren 2019 vert det arrangert friluftsskular i Skodje, Stranda, Ulstein og Ålesund, 

Elles er det friluftsrådet sitt mål å styrke friluftslivs-lag og organisasjonar i medlemskommunane slik at desse organisasjonane kan ha eit godt tilbod til born og ungdommar lokalt. Det gjer friluftsrådet gjennom å tilby gratis utlån av utstyr og kurs og opplæring på førespurnad. Ta gjerne kontakt med fagleiar aktivitet om du vil høyre kva friluftsrådet kan bidra med til ditt lag eller organisasjon.

Fagleiar aktivitet kontaktar du på e-post: christer@friluftsraadet.no 

Friluftsskulen finn du her!

Kajakk finn du her!

Gratis utlån av utstyr til frivillige lag og organisasjonar finn du her!