Arbeidsbaat_fiske.jpg

Fisketur med Friluftsrådet sin arbeidsbåt under Sunnmøre Friluftsskule 2014

Ungdom/Friluftsskule

"Prøve på UNG" er eit prosjekt retta mot born og unge og aktivitet på fritida.

Her er målet å skape tiltak der born og unge får prøve ut ulike friluftsaktivitetar og oppleve dei moglegheitene som finst i eige nærmiljø. Samarbeid med lag og organisasjonar er ein føresetnad i prosjektet då det er dei som skal drive den daglege aktiviteten gjennom året.

Ta gjerne kontakt med fagleiar aktivitet om du vil høyre kva Friluftsrådet kan bidra med til ditt lag eller organisasjon.

Friluftsskulen finn du her!

Skikompis for ungdom finn du her!

Kajakk finn du her!


Gratis utlån av utstyr til frivillige lag og organisasjonar finn du her!