Badeplassar

På denne sida finn du kart over , badeplassar,  toalett og mykje meir!

Friluftsrådet sitt turkart med ulike nyttige kartlag

Under finn du friluftsrådet sitt store friluftskart!

Du kan gjere kartet mindre og større ved vanleg zoom.
Klikkar du på symbola i kartet får du opp informasjon om staden og kanskje bilde.

Blå toalettsymbol er vinterstengde toalett på grunn av fare for frysing av vatn i rør og tankar.
Grøne toalettsymbol er opne heile året.

Tips:
Det er lurt å klikke på stort kart.

Då får du opp ei ny side med ein meny til venstre der du kan slå av og på ulike kartlag etter kva som du er mest interessert i!