Turkortpermen_1.jpg

Turkortpermen med turkort

Turkort 2017

Ein serie gode turtips i medlemskommunane til friluftsrådet!

28 turtips i 9 kommuner

Turkorta er laga som tips til turar i ditt nærmiljø - men er samstundes tips til liknande turar i nabokommunen din.

Turkortperm
Friluftsrådet har også laga 200 turkortpermar som inneheld alle turane.  Turkortpermen har vi delt ut på eit utval strategiske stader i kvar medlemskommune som til dømes hjå biblioteket, frivilligsentralar, ulike venterom, nokre institusjonar osv.  Saknar du turkortpermen ein stad der folk møtast og har tid til å bli inspirert så send oss gjerne eit tips! Gjer vel og bytt ut (a) med @; christer(a)friluftsraadet.no 


Turkortpermen har også eit innleiande kapittel med meir informasjon om friluftsrådet, lån av utstyr, allemannsretten og førstehjelp.

 Her kan du laste ned innleiande kapittel!


Kommunevis oversikt over turkort med lenke til nedlasting


 Kommune   Stad  produsert år   Lenke til nedlasting 
  Giske 
 "Utom fjellet" og Skjonghellaren

 2014  Giske 1

 Budafjellet og Molnesfjøra

 2015  Giske 2
 
 Godøya og Fjellfotvegen 

2016  Giske 3
  Haram 
 Synnalandsvatnet

 2014  Haram 1
 
 Slyngstad- og Fannevatnet

 2015  Haram 2

 Remmevegen - Hildre

 2016  Haram 3
  Norddal 
 Bedringens veg og Strandpromenaden 

 2014  Norddal 1

 Eidsvatnet og Folkestien

 2015  Norddal 2

 Gudbrandsjuvet - Rem 

 2016  Norddal 3
  Skodje 
 Lysløypa og Murvika

 2014  Skodje 1

 Nihusen (fjelltur og lengre enn dei andre turane) Blå gradering 

 2015  Skodje 2

 Skodjebruene

 2016  Skodje 3
  Stordal 
 Elvaforbygginga

 2014  Stordal 1

 Øvre Stordal - Langsætrane og Øyna

 2015  Stordal 2

 Dyrkorn

 2016  Stordal 3
 Stranda  første turkort blir utarbeida i løpet av 2017    
  Sula 
 Mausavatnet

 2014  Sula 1

 Vassetvatnet

 2015  Sula 2

 Sandvika - Kalvestad

 2016  Sula 3
  Vestnes 
 Kråkvika og Kråkneset friluftsområde

 2014  Vestnes 1

 Trollrunden i Fiksdal

 2015  Vestnes 2

 Gjermundnes

 2016  Vestnes 3
  Ørskog 
 Elvastien og Skråvika

 2014  Orskog 1

 Haugsætra

 2015  Orskog 2

 Jarskar

 2016  Orskog 3
 Ålesund  
 Lillevatnet rundt og Sandingane

 2013  Alesund 1

 Tursti frå Bogneset

 2014  Alesund 2

 Tueneset

 2015  Alesund 3

 Stafsethneset

2016  Alesund 4