Naturlos innrapportering 2017 >

Skjema for innrapportering av turar

Personalia - berre til intern bruk i friluftsrådet
Ditt namn:* 
Ditt mobilnummer:* 
Di e-postadresse:* 
Om turen. Informasjon til annonsering og Naturlosavis
Overskrift (Turmål):* 
Turskildring:* 
Kort presentasjon av turen. Kvar skal ein gå, sjå eller oppleve. Tenk teksten slik at det fristar å bli med på denne turen. Ca 4-5 linjer
Tegn igjen
Kommune:* 
Dersom du vel kommunealternativ "anna" - gjer vel og skriv kommunenamnet i fritekstfeltet nedst på skjemaetMålgruppe:* 
Gjer vel og fyll ut målgruppe eller det alternativet som høver best i forhold til turen


Oppmøtestad:* 
Turdato:*  Velg dato
Oppmøtetid:* 
Turvert:* 
Kontaktinformasjon turvert: 
Kontaktinformasjonen til turvert er frivillig
Arrangør:* 
Illustrasjonsbilde: 
Frivillig å legge ved bilde. Friluftsrådet jobbar med å utvikle ein database med illustrasjonsbilde. Det er ikkje sikkert at bilde blir brukt i denne omgang. Men det er veldig kjekt om du kan legge ved bilde så får vi fleire moglegheiter ved behov

Fritekst: 
Ved kommunealternativ "anna" skriv du kommunenamnet her. Elles kan du her skrive interne beskjeder til friluftsrådet. Meir om turen, atterhald osv.
Tegn igjen