Taubru-1.jpg

Mykje læring og moro med friluftsrådet sine taubruer!

Kurs/påmelding

Her finn du oversikt over alle kurs og opplæringstilbod i friluftsrådet. Samt påmeldingsskjema til dagsaktuelle kurs

Kurstilbod 2016

For hausten 2016 har vi tre ulike kurstilbod i fem forskjellige kommunar.

Sjå gjerne kalenderen nedst på sida for å kjapt få overblikk over dato og stad


oljelampe.jpg

Stemning med oljelampe laga av siv og matolje

Besteforeldrekurs

Tips til uteaktivitetar saman med barnebarn!
Inspirasjonskurs fullt av praktiske idear og aktivitetar som besteforeldre kan ta med barnebarna på.

Aktivitetane vi har valt er for barn i 4-10 års alderen, men kan lett tilpassast oppover/nedover i alder.

Sjølve kurskvelden er for besteforeldre utan at barnebarna er med. 
Du treng ikkje vere supersprek for å delta. Vi kjem til å gå ca. 3-5 km (total lengde tur/retur) på turveg, og litt i terreng.

Rettleiar: Stina Johanson i Sunnmøre friluftsråd
Mat: Det blir laga og servert enkel mat på bål eller stormkjøkken
Deltakartal: tak på 15 deltakarar
Pris: Kurset er gratis

Påmelding kurs:

Klartdetgaar_forside.JPG

Frå kursheftet "Klart det går"

Klart det går!

Dette er eit kurs for vaksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsetting.

Målgruppa for kurset er føresette, aktivitørar, støttekontakt og helsepersonell Hovudaktiviteten i kurset blir «tips og triks» - gode råd, teknikkar og aktivitet som vi trur vil stimulere til auka bruk av friluftsliv og gjere dørstokkmila mindre i kvardagen! Rettleiarar: Stina Johanson og Christer Lundberg Nes i Sunnmøre friluftsråd Mat: Det blir laga og servert enkel mat på bål

Deltakartal: tak på 20 deltakarar

Pris: Kurset er gratis

Påmelding kurs:
Kurset på Giske 27.09 er avlyst på grunn av lite påmelding. Vi håpar at eit av dei andre kursa kan vere aktuelle
2015-01-13-20.38.27.jpg

Kanskje blir det laging av tennkubber av stearin og avispapir?

Turtipskurs

Gratis kurs for foreldre og andre vaksne som vil ha det kjekt på tur. 
Gode turtips og idear til aktivitetar ute.

Innhald:
Allemannsretten
Bål
Mat ute
Turen undervegs; - kva ser du?, -kva kan du gjere?
Tips og triks; - lurt å ha i sekken, -ete, lukte og smake?
Ly, leik og bruk av presenning
Leiker

Rettleiar: Stina Johanson i Sunnmøre friluftsråd
Mat: Det blir laga og servert enkel mat på bål eller stormkjøkken
Deltakartal: tak på 15 deltakarar
Pris: gratis

Påmelding kurs:

P1030129_6066.JPG

Frå froskeegg til rumpetroll til småfroskar. God rettleiar finn du under menyen "til nedlasting"

Bestillingskurs - ta kontakt!

Friluftsrådet har arbeidd med uteopplegg i skule, sfo og barnehage sidan 1994.
Vi har opp i gjennom åra lært mykje praktisk av organisering , naturkjennskap i ulike naturmiljø og internkontroll og tryggleik. Vi har vore bidragsytar til idêpermane "Læring i friluft" frå Friluftsrådenes Landsforbund

Naturressursar i ditt nærområde
Friluftsrådet ynskjer å hjelpe til med å sjå og tipse om kva som er mulig i ditt nærområde. Friluftsrådet kan og halde kurs i tema og emne som ein finn i "læring i friluft"-permane.

Kurs frå materiell utstyrsbasen
Friluftsrådet har og mykje utstyr til gratis utlån og kan arrangere kurs og rettleiing av anten vaksne, eller vaksne med barnegrupper i alt dette.
Snø og snøskred, snøforming, taubruer, matlaging ute, kajakk mm

Rettleiande prisar hausten 2016 er:
Halvdagskurs/kveldskurs kr 3000.- per rettleiar
Heildagskurs kr 5000.- per rettleiar
I regelen sett vi eit tak på ca 15 deltakarar per rettleiar

Send ein epost til christer@friluftsraadet.no for meir informasjon