Praksisstudenter2018.JPG

Vi håper at vi ses! -Emil, Johannes og Louise :)

Opplegg med friluftsstudentar >

Tre studentar ved høgskulen i Volda ynskjer å kome til din skule og prøve ut eit undervisningsopplegg om nyttevekstar om våren og taubruer. Tidspunkt for opplegg er anten 14.- 15. eller 16.mai

Nyttevekstar om våren og taubruer


Vi er tre friluftslivsstudenter ved Høgskulen i Volda som gjerne vil tilby 2 lærerike opplegg i naturen. Oppleggene er en del av praksisen vår på det 1. studieåret. Det er mulig å booke oss til det ene eller begge opplegg efter deres ønsker. 

Vi kan tilpasse oppleggene til alle aldersgrupper, så det er bare å si ifra!

Se beskrivelse av oppleggene her (pdf)


Det praktiske:

Hvert av oppleggene varer ca. 2-3 timer og passer således til en formiddag eller ettermiddag.

Mulige datoer: 14. 15. og /eller 16. mai 2018

Sted: Vi finner en plass nær dere

Max. 1. skoleklasse pr. opplegg om gangen, men vi kan gjerne lage 2 opplegg på samme dag.

Det skal være minimum 1 lærer til stede under oppleggene

P.S. vi er alle tre danske, men det bruker gå helt fint med språkene :)


Påmelding så raskt som råd og seinast innan 16.april


Kontaktinformasjon
Ditt namn:* 
Ditt mobilnummer:* 
Di e-post adresse:* 
Denne e-post adressa vil få ein kopi av påmeldingsskjemaet når du klikkar send. Det er også til denne e-post adressa friluftsrådet vil sende kursinformasjon eller ta kontakt for å gjere avtalar.
Kontaktinformasjon skule
Namn på skulen:* 
Skulen si gateadresse:* 
Vi treng gateadressa for å finne fram til skulen om vi ikkje er kjent i denne kommunen
Medlemskommune:* 
I kva medlemskommune ligg skulen

Ynskje om opplegg
Dato:* Alternativ opplegg:* 

Klassetrinn:* 
Talet på elevar i klassen:* 
Løyve til bruk av bilde og media:* 
Friluftsrådet treng bilde til dokumentasjon på gjennomført aktivitet. Friluftsrådet treng og illustrasjonsbilde til å marknadsføre liknande opplegg seinare, både på eiga heimeside og i sosiale media. Løyve til bilde gjeld og dersom opplegget får vitjing eller omtale i andre media som aviser ol.


Utfyllande informasjon: 
Her kan du sende meir informasjon om klassen og området eller stille spørsmål til studentane om opplegget
Tegn igjen