Havung.jpg

Vi blir med på fisketur med Havung og skipper Arne Tunheim

Nettverkssamling 2018 >

Påmelding til nettverkssamling på Valderøya barneskule måndag 14.mai og tysdag 15.mai

Nettverkssamling nr 8

Nettverkssamlinga er ei fagsamling for lærarar i medlemskommunane til friluftsrådet som ynskjer å jobbe med meir og betre undervisning i nærområdet til skulen.

 Det er ingen kostnad/eigenandel for å delta på samlinga!

Som eit direkte resultat av ideen som vart skissert på nettverkssamlinga på fiskerimuseet i 2017 blir det i år fisketur med Arne Tunheim og Havung.

Naturlos og ekstern ressurs på samlinga er skipper Arne Tunheim.

Denne samlinga har avgrensa tal plassar på grunn av talet på personar som kan bli med Havung.

Tema på denne samling blir:

  • Fisketur med Havung
  • Fiske
  • Sløying av fisk
  • Mat ute
  • Utandørs livredning (med atterhald om tid)
  • Moglegheiter i nærområdet til Valderøy barneskule

Førebels plan-med atterhald om mindre endringar:

Måndag 14.mai: Fisketur med Havung

Hugs varme kle - det er alltid kaldare på båt enn ein trur

Hugs gode regnkle/oljehyre - det blir sjøsprøyt og fiskesprell


Tysdag 15.mai: Besøk på Valderøy barneskule

0900-1000 Informasjon frå friluftsrådet

1000-1100 Synfaring og orientering ved Valderøy barneskule

1100-1300 Mat ute - Paella mm ved Christer og Dag Erik

1300-1430 Faglig input, nærområdet til Valderøy barneskule

1500 - Evaluering og planer for 2019, opprydding, oppvask. Avreise ca 1530


Påmeldingsfrist: Fristen har gått ut - men vi har fortsatt nokre ledige plassar. Påmelding så raskt som råd!

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte deltakarar!


Namn:* 
E-post adresse:* 
Mobiltelefon:* 
Skule/Arbeidsstad:* 
Namn på skulen
Klassetrinn/stilling:* 
Medlemskommune:* 
I kva medlemskommune ligg skulen?

Informasjon til Friluftsrådet: 
Er det informasjon til oss som er viktig for oss å ta omsyn til i planlegginga av samlinga? Spesielle matallergiar o.l.
Tegn igjen