Flyte-/redningsvestar 2017 >

Friluftsrådet har flyte- og redningsvestar til utlån også utanom kajakkhengarane. Barne- og ungdomskajakkhengarane er komplette med vestar - så du treng ikkje bestille vestar på denne sida om du har reservert ein av desse hengarane!

Skal du ha med ei gruppe på båt-tur, kano , kajakk eller fiske frå brygge eller svaberg?

Friluftsrådet har eit utval flyte- og redningsvestar til gratis utlån til frivillige lag og foreiningar, skular, barnehagar og SFO.

Flytevest: Ein flytevest er eigna for aktivitet og gir oppdrift om du ramlar i vatnet. Men flytevesten gir ikkje hjelp til å halde hovudet over vatn og krev difor større omsyn enn ein redningsvest.

Redningsvest: Ein redningsvest har flytemiddel primært på brøstet og rundt hovudet/nakken. Ein redningsvest skal difor fungere slik at den hjelper til å med å halde ein flytande på rygg og halde hovudet over vatn.

Aktivitetar for born og ungdom vert prioritert ved utlån.

I perioder er utstyret mykje i bruk - og vi kan difor ikkje garantere at vi kan låne ut akkurat det materiellet du ynskjer, eller at det er ledig.

Vi ber deg difor om å vente du har motteke stadfesting frå oss.

NB! Stadfesting er eit skikkelig svar på epost frå oss om at utlånet er i orden.  Gjer vel og ikkje misforstå stadfesting på sendt skjema som at vi har sagt at utstyret er ledig!

Vi sender stadfesting på epost så raskt vi klarer!


Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Mobiltelefon/tlf:* 
Kryss av for målgruppe:* 

Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?


Frå dato:*  Velg dato
Til dato:*  Velg dato
Talet på dagar i bruk:* 
Deltakartal over 18.år:* 
Deltakartal under 18.år:* 
Flyte- og redningsvestar for vaksne
Oppblåsbare redningsvestar med gass: 
Friluftsrådet har 9 stk oppblåsbare redningsvestar med gass. Desse redningsvestane er store for vaksne

Flytevestar Regatta 90 : 
Friluftsrådet har 5 stk pluss 90 kg Regatta flytevestar for vaksne.

Flytevestar Regatta 70-90: 
Regatta flytevestar i storleiken 70-90 kg

Flyte- og redningsvestar for barn og ungdom
Flytevestar Regatta 50-70: 
Friluftsrådet har 19 stk Regatta flytevestar i storleiken 50-70kg. Gjer vel og skriv berre eit tal på kor mange du vil låne!
 tal vestar
Flytevestar Regatta 30-50: 
Friluftsrådet har 14 Regatta flytevestar i storleiken 30-50kg. Gjer vel og skriv berre eit tal på vestar du vil låne!
 tal vestar
Gule Elias redningsvestar 15-30kg: 


Oransje Regatta redningsvestar 15-30kg: 
Gule Elias redningsvestar 5-15kg: 
Friluftsrådet har 9 stk gule Elias redningsvestar i storleiken 5-15kg. Desse vestane er for små barn. Gjer vel og skriv berre eit tal på vestar du vil låne!
 tal vestar
Anna informasjon til friluftsrådet?
Kajakk?:* 
Skal desse vestane nyttast saman med kajakkane til friluftsrådet? Du treng berre å bestille vestar saman med lavterskel kajakk-hengar. Barne- og ungdomshengaren vert levert komplett med vestar, sjå bestillingsskjemaet for tal på vestar. Du kan sjølvsagt bestille fleire vestar enn det som ligg i desse hengarane her. For å unngå mistyding har vi laga ei avkryssing her der du merkar av om dette er tilfelle.Melding til friluftsrådet: 
Her kan du skrive spørsmål til friluftsrådet, eller gi utfyllande informasjon
Tegn igjen