P5050282_2286.jpg


Kajakkurs 2017 -1 >

Friluftsrådet inviterer ungdom/vaksne til grunnkurs hav etter kursstigen til Norges Padleforbund  Kurset vert arrangert på Stafsethneset i Vegsundet i Ålesund. Prisen er rekordlåg: Berre kr. 200 pr. person inkl. våttkort.

NB! Gamalt skjema - ikkje i bruk!

Kurset går over 16 timar fordelt på to dagar frå kl. 10 til 18.

Kurset blir arrangert i samarbeid med Ålesund- Sunnmøre Turistforening torsdag og fredag 19. og 20. oktober.

Deltakarane treng tørrdrakt eller våtdrakt. 

Friluftsrådet har nokre våtdrakter til utlån og held også kajakkar.
Dei som helst vil bruke eigen kajakk er velkomne til det.
Husk å ta med varmt og tørt klesskift og rikeleg med mat og drikke!

Ufyllande informasjon blir ettersendt til påmeldte

Pris pr. person er kr 200.- inkludert vått kort.

NB! Kurset må betalast direkte i nettbutikken som du kjem til etter at du har fylt ut påmeldingsskjemaet.

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte!

Det er berre 8 plassar  på kvart kurs, meld deg på så raskt som råd. 


Informasjon
Fullt namn:* 
Bustadkommune:* E-post adresse:* 
Mobiltelefon:* 
Nokre løyver til bruk av bilde og fotografering
Bilde og film i media:* 
Får friluftsrådet/journalistar ta bilde/film til medieomtale under opplegget?


Bilde og film til heimeside, trykt materiell ol:* 
Får friluftsrådet ta bilde/film til heimeside, presentasjonar, trykt materiell og reklame for andre liknande opplegg?


Sosiale media:* 
Får friluftsrådet ta bilde/film til sosiale media som Facebook ol?


Eige utstyr
Eigen kajakk?* 


Anna
Fritekstfelt: 
Her kan du skrive utfyllande informasjon til friluftsrådet. Du kan skrive beskjed til instruktørane om det er ting vi bør vite eller prøve å ta omsyn til. Dette feltet er ikkje obligatorisk og kan stå tomt.
Tegn igjen