Lav terskel kajakk 2017 >

Lav terskel kajakkar til gratis utlån for skular og lag og organisasjonar

Gjer vel og sett deg inn i informasjonen under:

Du får låne eit standardoppsett av  kajakkar og utstyr.

Friluftsrådet kjem difor til å vere strenge på at du som lånetakar tek godt vare på utstyret og leverer dette tørt og reint tilbake, slik at vi unngår unødig slitasje.

Kapasiteten på dette utstyret er 9 personar.

NB! Hengaren er ikkje utrusta med flyte- eller redningsvestar. Vestar bestiller du her!

I skjemaet under må du stadfeste at du har lasta ned rettleiaren for lav terskel kajakk og  sjekka tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen.

Her lastar du ned rettleiaren: ___________________

Tilhengaren har registreringsnr ___________________

Du får låne:

  • Kajakkhengar
  • 1 stk dobbelkajakk Current Design Double vision m/ror
  • 1 stk dobbelkajakk
  • 1 stk dobbelkajakk BIC
  • 2 stk sit on top kajakk med plass til 1 1/2 (DVS 1 vaksen og eit lite barn, eller to yngre barn)
  • 1 stk sit on top single kajakk BIC
  • 10 faste årer (ei reserve åre)
  • 1 rumpetaske med slepeline (ca 6m)
  • 1 kasteline 15m
  • 12 pakkstropper ~3,5 m til kajakkane
Ditt namn:* 
Namn på din organisasjon/skule/barnehage/SFO:* 
Di e-post adresse:* 
Ditt telefon/mobil nr:* 
Kryss av for målgruppe:* 


Kommune:* 
I kva kommune skal du bruke utstyret?Frå dato:*  Velg dato
Til dato:* 
Hugs å legge inn to dagar ekstra for skylling og tørk av vestar mm
Velg dato
Dagar i bruk:* 
Av lånetida - kor mange dagar er utstyret i bruk?
Deltakarar under 18.år:* 
Deltakarar over 18.år:* 
Eg har laste ned og lest rettleiaren:* 
Eg har lasta ned og lest rettleiaren om ungdomskajakkane som friluftsrådet har skrive. (Rettleiaren finn du ved å klikke på lenka øvst på sida her)

Eg leverer utstyret tørt og reint:* 
Eg forpliktar meg til å tørke ut av kajakkane, og tørke vestar og anna utstyr før det blir returnert. Mottar eg utstyret vått tek eg det ut så det ikkje ligg vått i hengaren. Eg er innforstått med at friluftsrådet kan fakturere arbeidstid for å tørke og/eller pakke om utstyret dersom det ikkje er pakka jamfør rettleiaren

Eg kan køyre kajakkhengaren:* 
Eg har sjekka med tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen at eg har løyve til å køyre med denne kajakkhengaren på slep

Fritekstfelt-beskjed til friluftsrådet: 
Dersom du må låne vestar så gjer vel å spesifiser kva vestar du vil låne her.
Tegn igjen