La_det_snoe.JPG

Seminar om snøforming 2017 >

Seminaret om snøforming ved Fjellstova på Ørskogfjellet er utsett på ubestemt tid på grunn av for lite snø

Utfyllande informasjon om seminaret blir sendt til registrerte deltakarar

Målgruppe for seminaret er du som jobbar i skule, SFO og barnehage. Eller er leiar i frivillig lag- og organisasjon som til dømes Speidargruppe eller turlag

På dette seminaret kan du mellom anna:
Få lære korleis du best kan nytte snøformingssetta som friluftsrådet har til gratis utlån
Få idear til ulike måtar å uttrykke seg i snø
Få teste ut kreative kunst- og byggeprosjekt i snø saman med andre
Bygge leike- og aktivitetsarena i snø

Dato: ? Utsett på ubestemt tid på grunn av for lite snø
Tidspunkt: ca kl 1000-1530 (med eit lite atterhald)
Pris: Gratis
Utstyr: Du treng gode vinterkle, niste, ein kopp og ei spade

Påmelding: Ikkje bindande, men ei registrering av namn og epost for å ettersende informasjon

Utfyllande informasjon blir ettersendt registrerte deltakarar

Her kan du laste ned ideheftet "La det snø"

Namn:* 
Epost adresse:* 
Arbeidsstad:* 


Arbeidskommune:* 
Dersom du ikkje deltek på seminar i tilknyting til arbeid så kan du kryssa av for bustadkommuneMelding: 
Har du spørsmål til friluftsrådet, eller ynskjer å gi meir informasjon, så gjer vel å nytt dette feltet.
Tegn igjen