Tilsette


2015-MayBritt_w.jpg

Dagleg leiar: May Britt Haukås

Dagleg leiar

May Britt Haukås

Mobil: 977 09 653

E-post: may@friluftsraadet.no

Malin.jpg

Medarbeidar: Malin Y. Giske

Medarbeidar

Malin Y. Giske

Mobil: 959 35 374

E-post: malin@friluftsraadet.no 2015-P__lHenry_w.jpg

Driftsleiar: Pål Henry Høyberg

Driftsleiar

Pål Henry Høyberg

Mobil: 468 95 705

E-post: paal@friluftsraadet.no


2015-Christer_w.jpg

Fagleiar aktivitet: Christer Lundberg Nes

Fagleiar aktivitet

Christer Lundberg Nes

Mobil: 912 46 400

E-post: Christer@friluftsraadet.no
Prosjektkoordinator marin forsøpling, og kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Ann Helen Hellevik
Mobil: 468 08 487
E-post: annhelen@friluftsraadet.no

Leiar for Skjergardstenesta i Møre og Romsdal
Torgeir Sund
Mobil: 900 46 092
E-post: torgeir@friluftsraadet.no

Administrasjons- og rekneskapsmedarbeidar
Frode Domaas
Mobil 959 35 474
E-post:frode@friluftsraadet.no

Leikepatruljen
Stig Johansen
Mobil 913 15 507
E-post: stig@friluftsraadet.no
OBS: Sjukmeldt. Kontakt fagleiar aktivitet Christer, eller dagleg leiar May Britt