P5050282_2286.jpg


Kajakk

Friluftsrådet har fleire ulike kajakkar og som er godt eigna for barn og ungdom.

Desse kajakkane kan alle lag, organisasjonar og skular få låne gratis.

Klikk her for lån av barnekajakk.

Klikk her for lån av ungdomskajakk

Klikk her for lån av lav terskel kajakk (Sit on top)

Informasjonsskriv barnekajakk

Informasjonsskriv ungdomskajakk

Tips til undervisningsopplegg

Når vi har kapasitet til det arrangerer friluftsrådet kurs for ungdommar og organisasjonar med barn og vaksne.

Ta kontakt med fagleiar aktivitet for meir informasjon: kontaktinformasjon

P5050326_2328.jpg