Friluftsskolen_HOVEDLOGO_2linjer.jpg


Friluftsskular 2017

Sunnmøre Friluftsskule er eit utval  kjekke friluftslivsaktivitetar for born i alderen 11-13 år

Vi arrangerte tre friluftsskular i sommarferien 2017! 

I Ålesund og Haram gjentok vi suksessen frå i fjor, medan Stranda var ny i år.

Aktivitetane i friluftsskulen skjer på dagtid - i regelen i tidsrommet 0900-1600.

Stavsethneset og Haram avslutta friluftsskulen med ein overnattingstur frå torsdag til fredag.

Friluftsskulen på Stranda hadde tur til Patchellhytta frå onsdag til fredag.

Alle friluftsskulane var fullteikna, med 20 deltakarar på kvar.

Friluftsrådet har og oppretta ei eiga Facebookside for arrangement i Friluftsskulen.

Lik oss der og få påminning om aktivitetar og arrangement! www.facebook.com/friluftsskule

IMG_0477.JPG

Haram friluftsskule 2016

Litt historikk

I 2014 gjennomførte friluftsrådet eit pilotprosjekt med friluftsskule som ulike dagtilbod i fleire medlemskommunar. Dette var ein kjempesuksess, der over 120 barn fekk prøve vikingleikar, kajakk, orientering, fiske mm.

NRK Møre og Romsdal laga denne TV-reportasjen då dei besøkte Friluftsskulen 2014 ein dag Vikingleikar stod på programmet: 

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99062614/26-06-2014#t=10m41s

I 2015 vart Friluftsskulen arrangert for første gang i Haram kommune i samarbeid med Frivilligsentralen i Haram. Over 20 påmeldt og friluftsskulen var fullteikna.

Sommaren 2016 vart det arrangert to friluftsskular parallelt:

Haram friluftsskule vart arrangert  for andre gang 20.-24.juni  2016 med base på Gurinesbukta i Vatne i Haram kommune.  Over 20 påmeldt og friluftsskulen var fullteikna.

Stafsethneset friluftsskule vart arrangert  for første gang 20.-24.juni 2016 med base på Stafsethneset ved Vegsundet i Ålesund.  Over 20 påmeldt og friluftsskulen var fullteikna.